Image
Loading

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô
  • 23/01/2022 10:32 SA

Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô

Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô bao gồm các hạng mục: Tượng đài Bác Hồ; Đền thờ Bác Hồ; Dốc Khoai; Ao...


Chùa Giải Oan
  • 16/01/2022 11:46 SA

Chùa Giải Oan

Giải Oan là ngôi chùa thứ năm trên đường hành hương về Yên Tử, trong hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt – Khu Di tích lịch sử và...


Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử
  • 20/10/2021 01:49 CH

Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Chùa Lân là ngôi chùa thứ tư trên tuyến đường hành hương từ Dốc Đỏ vào, trong hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt – Khu Di tích lịch...


Chùa Cầm Thực
  • 03/10/2021 04:05 CH

Chùa Cầm Thực

Cầm Thực là tên một ngôi chùa trong hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt – Khu Di tích lịch sử và và danh thắng Yên Tử, thuộc thành...


Chùa Suối Tắm
  • 12/11/2020 10:48 SA

Chùa Suối Tắm

Suối Tắm là tên một ngôi chùa trong hệ thống di tích Quốc gia đặc biệt – Khu Di tích lịch sử và và danh thắng Yên Tử, thuộc thành...


Chùa Bí Thượng
  • 22/09/2020 10:57 SA

Chùa Bí Thượng

Chùa Bí Thượng mang tên làng Bí Thượng, thuộc tổng Bí Giang (sau gọi chệch thành Bí Giàng), huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. Cuối thời Nguyễn thuộc huyện Yên...


Đình Đền Công
  • 13/08/2020 04:50 CH

Đình Đền Công

Đình Đền Công là một trong mười điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử Bạch Đằng đã được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt năm 2012.


Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử
  • 07/05/2019 09:09 SA

Khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử

Khu Di tích lịch sử và Danh thắng Yên Tử có diện tích trên 9.295ha gồm nhiều công trình kiến trúc tôn giáo chùa, am, tháp, trải dài gần 20...


Khu Di tích Nhà Trần ở Đông Triều
  • 01/04/2019 11:44 CH

Khu Di tích Nhà Trần ở Đông Triều

Khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều gồm quần thể các lăng, mộ, đền, chùa, am, tháp, tọa lạc trên vùng đất An Sinh cổ, nay thuộc...


Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng
  • 21/03/2019 02:29 CH

Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng

Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng gồm quần thể các bãi cọc, đình, đền, miếu dàn trải bên tả ngạn sông Bạch Đằng, phân bố trên địa...