Image
Loading
Chậu gốm hoa nâu thời Trần tại Thái miếu
  • 16/07/2019 10:30 SA

Chậu gốm hoa nâu thời Trần tại Thái miếu

Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, so với các thời kỳ phát triển của loại hình gốm thì thời kỳ Lý, Trần phát triển mạnh mẽ nhất và cũng...