Image
Loading
Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Hàm Long, phường Đại Yên, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • 08/01/2024 12:00 SA

Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Hàm Long, phường Đại Yên, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ - BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ di...


Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích đình Xích Thổ
  • 03/12/2023 12:00 SA

Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích đình Xích Thổ

Ngày 03/12/2023, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo sơ bộ kết quả...


Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học
  • 05/12/2022 04:39 CH

Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học

Sáng ngày 03/12/2022, Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Hội Khảo cổ học Việt Nam; Viện Khảo cổ học và Bộ môn Khảo cổ học thuộc Khoa Lịch sử,...