Image
Loading
Bảo tàng Quảng Ninh – Ngày đầu tiên triển khai thu phí tham quan điện tử
  • 20/06/2023 12:00 SA

Bảo tàng Quảng Ninh – Ngày đầu tiên triển khai thu phí tham quan điện tử

Bảo tàng Quảng Ninh là một trong những điểm đến ngày càng thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Trong thời gian qua, Bảo tàng Quảng Ninh đã...