Image
Loading
13/05/2024 12:00 SA
134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2024). Nhớ về Người cha già của dân tộc - Danh nhân Văn hóa Thế giới, một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Người đã để lại cho muôn đời sau một tâm gương đạo đức mà mỗi khi ta soi vào đấy là thấy tâm hồn ta trong sáng hơn, hành vi của ta tốt đẹp hơn và con người của ta như được nâng cao hơn. Bởi vì, tấm gương của một bậc vĩ nhân nhưng lại rất đỗi bình dị, rất đỗi đời thường. Người sống rất gương mẫu, là tấm gương sáng về đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, là mẫu mực về đời sống trong sáng, nếp sống giản dị, khiêm tốn, cả cuộc đời Người lo việc nước, việc dân.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến công nhân vùng Mỏ, quân và dân các dân tộc Quảng Ninh. Bác đã nhiều lần về thăm Quảng Ninh. Người đã đặt tên cho tỉnh là “Quảng Ninh” với mong muốn nơi đây sẽ là vùng rộng lớn, yên vui. Di sản văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh là rất lớn cả về vật thể và phi vật thể. Ngoài các di tích lưu niệm nơi Người đã thăm, nói chuyện với đồng bào, chiến sỹ, dừng chân tại nhiều địa phương trong tỉnh thì tại Bảo tàng Quảng Ninh đã dành riêng một không gian lưu giữ trưng bày rất nhiều hiện vật, hình ảnh tư liệu về Bác với Quảng Ninh. Không gian trưng bày nằm ở vị trí trang trọng nhất của Bảo tàng Quảng Ninh (tầng 3). Trong rất nhiều hiện vật, hình ảnh tư liệu về Bác với Quảng Ninh được trưng bày tại không gian này, tôi rất ấn tượng với hiện vật là “ĐÔI DÉP CAO SU”.