• Trưng bày chuyên đề
  • RSS
  • Từ Nhân dân mà ra

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi sinh thời đã từng nói: “Nhân dân ta vô cùng vĩ đại. Quân đội ta, con đẻ của Nhân dân, là một quân đội anh hùng. Từ nhân dân mà ra, được nhân dân..

Đầu « Trước  1 - 2  Sau » Cuối