Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  • Chậu gốm hoa nâu thời Trần tại Thái miếu

    Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, so với các thời kỳ phát triển của loại hình gốm thì thời kỳ Lý, Trần phát triển mạnh mẽ nhất và cũng có thể nói đây là giai đoạn vàng của gốm..