• Bình gốm Đầu Rằm( Quảng Ninh)- Bảo vật Quốc gia

    Bình gốm Đầu Rằm (Quảng Ninh) phát hiện vào năm 1998 tại di chỉ khảo cổ Đầu Rằm, xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật Quốc gia (đợt 7, tháng 12/2018)..

  • Chậu gốm hoa nâu thời Trần tại Thái miếu

    Trải qua hơn 4000 năm lịch sử, so với các thời kỳ phát triển của loại hình gốm thì thời kỳ Lý, Trần phát triển mạnh mẽ nhất và cũng có thể nói đây là giai đoạn vàng của gốm..