Nguồn tin:admin
 • Cập nhật:20/10/2015 11:20:13 SA

Hoạt động chuyên môn


- Xây dựng kế hoạch, dự án, đề án về các mặt công tác hoạt động phù hợp với chức năng của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý về chuyên ngành Bảo tàng của đơn vị và các ngành khoa học có liên quan nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng các nhu cầu hoạt động và sự nghiệp phát triển của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh;

- Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ;

- Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng đến thăm quan Bảo tàng. Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh an toàn cho cơ quan và cho khách thăm quan Bảo tàng;

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống của các địa phuong, ngành, đơn vị cơ sở, tập thể và cá nhân trong tỉnh;

-  Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của bảo tàng. Hội đồng khoa học của bảo tàng do Giám đốc bảo tàng quyết định thành lập theo thẩm quyền, là tổ chức tư vấn cho Giám đốc bảo tàng về phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan, thẩm định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt động của bảo tàng.;

-  Hội đồng khoa học của bảo tàng gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các Ủy viên là các nhà khoa học ở trong và ngoài nước có uy tín về các lĩnh vực khoa học, nghiệp vụ liên quan đến nội dung hoạt động cảu Bảo tàng;

-  Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học của Bảo tàng thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên của Bảo tàng;

-  Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể;

- Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao di vật, cổ vật, bảo vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

- Thực hiện tổ chức kiểm kê tài liệu và hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật Bảo tàng; Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật được lập, quản lý ổn định; lâu dài; được lưu trữ bằng văn bản và bằng công nghệ thông tin;

- Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản; lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật và môi trường bảo quản; tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật; việc bảo quản phải được thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trưng bày, khi lưu giữ kho và khi đưa ra ngoài bảo tàng; việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải được tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu hiện vật;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn;

-  Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động thuộc phạm vi đơn vị quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh;

-  Xây dựng các quy chế hoạt động của đơn vị;

                                                                                                         

- Tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và quy định của Pháp luật;

- Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

 

Nguồn tin:admin
Tin khác:

 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 160
  duong-link-khong-co Hôm nay: 34
  duong-link-khong-co Hôm qua: 834
  duong-link-khong-co Tuần này: 868
  duong-link-khong-co Tuần trước: 6,038
  duong-link-khong-co Tháng này: 126,259
  duong-link-khong-co Tháng trước: 180,825
  duong-link-khong-coTất cả: 1,674,368