Nguồn tin:admin
 • Cập nhật:20/10/2015 11:18:51 SA

.


BAN LÃNH ĐẠO
1. Ông: Đỗ Quyết Tiến

- Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng.
- Điện thoại: 02033. 823.045; 0904.076.198
- Email: doquyettien@quangninh.gov.vn
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa, Cử nhân Kinh tế 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
  2. Ông: Nguyễn Văn Tâm

 

-  Phó Giám đốc Bảo tàng
- Điện thoại di động: 0914.669.368.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình
- Trình độ LLCT: Trung cấp.
 
3. Bà: Nguyễn Thị Xiêm
 
 
 
- Phó Giám đốc Bảo tàng 
- Di động: 0166.921.1665
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

I. Phòng Hành chính-Quản trị

1. 

 2. Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

- Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị 
- Điện thoại văn phòng: 0904.029.269 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp

3. Ninh Thị Phượng

 - Phó trưởng phòng Hành chính - Quản trị

- Điện thoại: 0982.813.326

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tài Chính - Ngân hàng
- Lý luận chính trị: Trung cấp

4. Ngô Thị Út

- Nhân viên tạp vụ
- Điện thoại văn phòng:02033.825.031
- Di động: 0932386929
5. Bùi Thị Hương
 
- Nhân viên Văn thư
- Điện thoại văn phòng: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Sư phạm nhạc họa

6. Tống Văn Tỉnh

- Lái xe
- Điện thoại văn phòng:02033.825.031
- Di động: 0983.633.098

7. Ngô Thị Miền

 

- Kế toán
- Điện thoại: 0902.093.171
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị:

8. Lê Văn Thắng

 

- Nhân viên bảo vệ
- Điện thoại: 0934.395.822
- Email.  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng kế toán
- Lý luận chính trị:

9. Phạm Thị Ngọc Bích

 
 
- Nhân viên bán vé
- Điện thoại: 0168.330.8816
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị: sơ cấp
 
 II. Phòng kỹ thuật – Thiết bị
1. Nguyễn Sỹ Ngọc

  

- Trưởng phòng Kỹ thuật - Thiết bị  
- Điện thoại: 0982.621.666
- Email: ngochalong76@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Công nghệ Thông tin
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Kiều Duy Đồng

         

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị 
- Điện thoại: 01688.559.343
- Email:
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp điện
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
3. Tẩy Thị Hà

- Nhân viên phòng Kỹ thuật - Thiết bị
- Điện thoại: 0164.982.6506
- Email: beheoqn91@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học cơ điện
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
 III. Phòng Tuyên truyền – Cơ sở
  1. Nguyễn Thị Thu Huyền
 
- Trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở
- Điện thoại văn phòng:0912.035.655
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 2. Đỗ Thanh Mai
 
 
- Phó trưởng phòng Tuyên truyền - Cơ sở 
- Di động: 0908.4522.968.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Văn hóa 
- Lý luận chính trị: Trung cấp        
3. Phan Thị Oanh
  
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0985.728.898
- Email:phanthioanhbtqn@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
 4. Tô Thị Bích Ngọc
  
- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 0989.893.328
- Email:bichngocck1@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
5. Nguyễn Thị Hoài Thanh
 
 
  
- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0985.023.763 
- Email:lilinguyen86@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân KHXH&NV
- Lý luận chính trị:

6. Đoàn Thị Huyền

  

- Thuyết minh viên
- Điện thoại: 0964.241.696 
- Email: hqhvh@gmail.com 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa 
- Lý luận chính trị:

7. Trần Nhân
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh 
- Lý luận chính trị: Trung cấp
8. Nguyễn Thị Thu Trang
 
- Thuyết minh viên                    
- Điện thoại: 0915.825.566
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quản trị Doanh nghiệp
- Lý luận chính trị:
9. Vũ Hà Chung
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:0914.336.446
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp du lịch
 
10. Đỗ Thị Yến
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Việt Nam học
- Lý luận chính trị: 
 
11. Trương Thị Thu Huyền
 
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email:  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế Xây dựng
- Lý luận chính trị: sơ cấp
 
12. Bùi Thị Ngọc Anh
 
 
- Thuyết minh viên                  
- Điện thoại:
- Email:  
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa 
- Lý luận chính trị: 
 
13. Phạm Thị Làn
 
 
 - Thuyết minh viên 
 - Điện thoại: 0979.966.208
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
14. Bùi Nguyệt Minh
 
 
 
- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 
- Email: 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 
 
 IV. Phòng Kiểm kê – Bảo quản
 
1. Ngô Thị Ngọc Diệp
 
 
- Phó trưởng phòng Kiểm kê -  Bảo quản
- Điện thoại văn phòng:02033.620.350
- Di động: 0986.770.889.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Nguyễn Thị Thu Lan
 
- Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 0982.095.596
- Email: 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
3. Nguyễn Thị Xuân
 
 
- Thủ kho phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Điện thoại: 01689.399.567
- Email: conduonghanhphuc21@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
4. Trần Thị Minh Thảo
 
- Kiểm kê viên
- Điện thoại: 0963.799.603
- Email: thaotranhuc@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
5. Dương Thị Huyền
 
 - Kiểm kê viên 
- Điện thoại: 0976.421.000
- Email: violetmylove1987@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa
- Lý luận chính trị:
 
V. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
1. Nguyễn Đức Phương
 
- Trưởng phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
- Điện thoại:  0963.310.499
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
2. Nguyễn Thị Thu Hương
 
 
 
- Phó trưởng phòng 
- Điện thoại :02033.620.349 
- Email:nguyenhuong308@gmail.com
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Phạm Thanh Lâm
 
 
 
- Nhân viên phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày 
- Điện thoại :02033.620.349
- Email:
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: 
 
VI - Trung tâm Thông tin, Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa
1. Phan Thị Thúy Vân
 
   
Giám đốc Trung tâm
- Điện thoại:  
- Email: quynhvan9570@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa  
- Lý luận chính trị: Trung cấp
2. Ngô Văn Chiều
                                               
 - Phó giám đốc Trung tâm
 - Điện thoại:  
 - Email:
 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
3. Đặng Thị Hoa
                                              
- Nhân viên Trung tâm                 
- Điện thoại: 01287.023.688
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
 
VII - Trung tâm dịch vụ
 
1. Nguyễn Phương Thảo
 
                                           
 
- Phó giám đốc Trung tâm
- Điện thoại: 0902.011.618
- Email:
- Chuyên môn: Thạc sỹ Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
 
2. Dương Minh Đức
 
                                            
 
- Chuyên viên                   
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Sư phạm lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
3. Hoàng Thị Tâm
 
 
- Nhân viên        
- Điện thoại: 0936.268.630
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kế toán
- Lý luận chính trị:
 
4. Vũ Thị Trà My
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:
- Email:
- Chuyên môn. nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
  
 VIII- Phòng Di tích
 
1. Trần Thị Thùy Chi
 
 
- Phó trưởng phòng
- Điện thoại:
- Email: thuychidt@gmail.com
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
2. Nguyễn Trung Dũng
 
 
 
- Phó trưởng phòng      
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Nguyễn Văn Hội
 
 
- Chuyên viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
4. Đỗ Thành Trung 
 
 
- Chuyên viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng công trình
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
IX- Phòng Quản lý Cung Quy hoạch- Hội chợ- Triển lãm
 
1. Cao Anh Tuấn
 
 
  
- Trưởng phòng
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
2. Phạm Tuấn Hùng
 
 
 
- Chuyên viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
3. Nguyễn Tiến Dũng
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kỹ thuật chiếu bóng
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
4. Vũ Thị Kim Dung
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Văn hóa
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
5. Chu Thị Hường
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Du lịch
- Lý luận chính trị: 
 
6. Nguyễn Mạnh Hà
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng Công nghệ điện tử
- Lý luận chính trị: 
 
7. Phạm Thị Hồng
 
 
 
- Nhân viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 
 
8. Dương Thanh Hương

 

- Thuyết minh viên 
- Điện thoại: 0978.183.999
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân văn hóa du lịch HP
- Lý luận chính trị: 
 
9. Lâm Thị Thu Quỳnh
 
 
 
- Thuyết minh viên
- Điện thoại:  
- Email: 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán
- Lý luận chính trị: 

Nguồn tin:admin
Tin khác:

 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 145
  duong-link-khong-co Hôm nay: 2,173
  duong-link-khong-co Hôm qua: 3,648
  duong-link-khong-co Tuần này: 18,297
  duong-link-khong-co Tuần trước: 18,793
  duong-link-khong-co Tháng này: 271,234
  duong-link-khong-co Tháng trước: 340,752
  duong-link-khong-coTất cả: 2,994,688

Liên kết Website