Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:BTQN
  • Cập nhật:25/07/2022 11:24:25 CH

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 30/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 168-KH/ĐU ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 -2025, sáng nay ngày 25/7/2022, Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh tiến hành Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.


 
Quang cảnh Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025
 
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ninh Văn Thương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Về phía Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh có các đồng chí: Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; Nguyễn Vũ Dũng – Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Đ/c Ninh Văn Thương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy,
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại hội Chi bộ lần thứ XVII với sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí: Kiều Đinh Sơn – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc cơ quan; Nguyễn Vũ Dũng – Phó Bí thư Chi bộ; Nguyễn Đức Phương – Ủy viên ban Chi ủy.
 
Đại hội đã được nghe Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Phương hướng, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2022
 
Trong nhiệm kỳ XVI (2020 - 2022), Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh đã lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức quần chúng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra, cụ thể:
 
- Về công tác Đảng: Tập thể Chi bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 90% đảng viên được đánh giá, xếp loại đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; trong đó có 15% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 90% cán bộ, viên chức, người lao động và 100% đảng viên được tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng rèn luyện theo chủ đề năm; Kết nạp 03 đảng viên mới; Cử 05 đảng viên tham gia đào tạo lý luận chính trị.
 
- Công tác chuyên môn: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, kế hoạch công tác trên tất cả các lĩnh vực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh khác. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, khi dịch Covid -19 tác động mãnh mẽ đến hoạt động đón tiếp khách tham quan, Bảo tàng đã tập trung vào các hoạt động chuyên môn như nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản hiện vật và chỉnh lý trưng bày nhằm phục vụ đối tượng khách đến nghiên cứu, tra cứu thông tin hiện vật; Chủ động thích ứng trong tình hình mới thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá hình ảnh bằng các hình thức Online, đưa lên Website và trang Fanpage của Bảo tàng.
 
Các hoạt phòng chống dịch được Bảo tàng triển khai nghiêm túc, nhất là “nguyên tắc 5K”. Đồng thời, chú trọng xây dựng cơ quan văn hóa và văn minh công sở, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, nêu cao tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và nhất là hoạt động đón, phục vụ, hướng dẫn khách tham quan.
 
- Công tác đoàn thể: Hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên được quan tâm, chú trọng nên đều hoạt động hiệu quả, đồng đều, ổn định và đạt kết quả tốt.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:
 
(1) Công tác Đảng: Một số đảng viên, viên chức và người lao động do phải đi học, đi công tác hoặc không thể bỏ vị trí trực trưng bày nên việc theo dõi, giám sát việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đôi khi chưa được chặt chẽ.
 
(2) Công tác chuyên môn: Một số viên chức và người lao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chất lượng chưa cao; Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các chính sách phòng chống dịch của Chính phủ và địa phương nên Bảo tàng Quảng Ninh phải đóng cửa một thời gian dài, gặp nhiều khó khăn, không có khách tham quan, không có nguồn thu từ phí tham quan và thu từ các hoạt động dịch vụ khác.
 
3) Công tác đoàn thể: Một số nhiệm vụ, kế hoạch đề ra chưa được triển khai và chưa đạt chỉ tiêu, như: nội dung hoạt động trải nghiệm hè của Đoàn thanh niên; nội dung chăm lo cải thiện nâng cao đời sống cán bộ, viên chức và người lao động của tổ chức công đoàn.
 
Ban Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh
nhiệm kỳ 2022 -2025 ra mắt Đại hội
 
Tại Đại hội, các 6 tham luận được trình bày đều nhất trí cao với dự thảo các báo cáo chính trị do Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm xây dựng Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025 ngày càng phát triển, trong sạch vững mạnh.
 
 
Các đồng chí đảng viên biểu quyết thông qua
Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ninh Văn Thương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng thời chỉ đạo nhằm định hướng hoạt động cho Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cụ thể như sau:
 
(1) Ban Chi ủy mới xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho toàn nhiệm kỳ mà Nghị quyết Đại đội đã đề ra; Tăng cường công tác xây dựng đảng; thực hiện nghiêm phương thức lãnh đạo của đảng; Làm tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng; Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, duy trì tốt việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Thực hiện tốt hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, công tác dân chủ cơ sở.
 
(2) Tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như công tác nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày, truyền thông quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị di sản; Chú trọng công việc chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động bảo tàng, nâng cao chất lượng phục vụ đón khách tham quan và cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo chất lượng, góp phần tăng nguồn thu, nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động của Bảo tàng.
 
Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ninh Văn Thương và các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo chính trị.
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa mới gồm 5 đồng chí nhưng do có sự thay đổi về nhân sự nên tại đại hội chỉ bầu 4 đồng chí và bầu trực tiếp phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Nguyễn Vũ Dũng, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 
Với tinh thần quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, toàn thể đảng viên Chi bộ tin tưởng rằng: Trong nhiệm kỳ tới, với tinh thần trách nhiệm cao, Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Quảng Ninh sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đoàn kết, đồng lòng, ra sức phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thúy Vân - Đặng Hoa
 
 
 

Nguồn tin:BTQN